Se på økonomien din gjennom et større blikk

Lånets påvirkning på din økonomi

Økonomi

Det finnes forskjellige måter å se på penger. En måte er gjennom et overordnet og større blikk. Dette kalles makroøkonomi. Det motsatte er å se på økonomi gjennom et veldig lite perspektiv, hvor man går isolert inn og ser på økonomien i et mikroperspektiv. Dette kalles for mikroøkonomi.

Når du tenker over hvordan din økonomi ser er det viktig og også tenke litt over økonomien generelt i det store bilde og det lille bilde. Det som spesielt er viktig å få meg ser er hvordan den globale økonomien rører seg med tanke på din jobb. Jobber du i en bedrift som eksporterer varer til forskjellige deler av verden kan det være kjekt å vite om denne varen kan bli påført noen konsekvenser med for eksempel en økning av tollsatser og hvordan det igjen kan påvirke din jobbsituasjon. Samtidig kan det være smart å se på økonomi i et veldig snevert perspektiv, hvor fokuset er din privatøkonomi. Har du en solid privatøkonomi slik at ved et mulig jobbtap, så kan du holde deg gående en stund, eller trenger du raskt tilførsel av kapital slik at privatøkonomien lider tap?

Lån

Har du i dag en god jobb og trives med situasjonen din slik den er? Ikke noe er bedre enn det. Da er det viktig å sikre seg på en slik måte at blir det endringer i noe der ute som igjen kan påføre din jobb en endring. En sikring kan være at du sparer penger på en sparekonto, eller at du samler sammen all din gjeld et sted slik at den er oversiktlig og billigere enn din gamle gjeld. Tar du en titt Sambla lån kan du her sammenligne lån fra forskjellige banker slik at du får det billigste lånet du kan få i markedet. Denne låneformidleren sammenligner lån fra mer enn 11 banker, som du kan nyte godt av.

Bytt bank

Vi har alle lån, men vi har alle forskjellige rente. Det viktigste for deg som har lån er å få et lån som er enda billigere. Når du oppnådd det billigste lånet er veldig vanskelig å vite da du ikke vet hva alle andre har. Det eneste du vet er hvor mye du selv har i lån. Ser du over dine lån vil du fort finne ut hvor mye du har i lån og hvor mye disse lånene koster deg. Alle lån må oppgi prosenten på lånet. Det er akkurat her du kan finne noen skjulte skatter. Har du litt tid bør du gå inn på alle lån du har i dag og skrive ned hva slags lån du har, hvor mye du har igjen på lånet og hvilke prosent du betaler på disse lånene. Skriv ned både effektiv og nominell rente. Da har du en skarp oversikt når du starter prosessen med å finne enda billigere lån. Prøv å få så få lån som mulig ved å betale ned gammel gjeld.