Styret

Østen Mortvedt

Østen Mortvedt

Styreleder
Tor S Andersen

Tor S Andersen

Nestleder
Roger Abrahamsen

Roger Abrahamsen

Styremedlem
Anette Meidell

Anette Meidell

Styremedlem
Beate Kvamstad-Lervold

Beate Kvamstad-Lervold

Styremedlem
Hilde Kjerstad

Hilde Kjerstad

Varamedlem til styret
Arne Markussen

Arne Markussen

Varamedlem til styret
Jon Edvard Sundnes

Jon Edvard Sundnes

Varamedlem til styret
Ole M. Kolstad

Ole M. Kolstad

Varamedlem til styret
Linda Simensen

Linda Simensen

IN
Bjørn Gjelland Nielsen

Bjørn Gjelland Nielsen

Forskningsrådet
Bjarthe Vedvik

Bjarthe Vedvik

IN
Tor Husjord

Tor Husjord

Prosjekteier
Arena-prosjektet er en felles satsing mellom Innovasjon Norge, Forskningsrådet og SIVA.
© Arktisk Maritim Klynge 2017 | Personvernerklæring | Utviklet av Chiligroup.no