Forbrukslån er fleksible

Flere og flere nevnes i avisen i sammenheng med billig forbrukslån.

Forbrukslån

Forbrukslån er fleksible og usikrede lån som alle kan ta opp, så lenge du er over 18 år. Bankene krever inntekt og at du også ikke har noen betalingsanmerkninger. Fordi det ikke er noe gjelds register i Norge, er det ikke lett for bankene å vite hvem som har lån hvor. Dette skaper situasjoner hvor mange kan ta opp mer gjeld enn det som er bra for dem. Myndighetene i Norge ønsker å slå hardt ned på dette. De ønsker at folk begrenser seg og holder seg innenfor det som er forsvarlig.

Struktur

Hva må du gjøre når du har tatt opp for mye forbrukslån? Det er spørsmålet du må svare på. Alle kan komme i en situasjon hvor de ikke har penger til å betale regningene. Enten har du tatt opp for mye lån eller så har du kommet i en arbeidssituasjon som gjør at du faktisk ikke får den samme inntekten som tidligere. Har du mistet inntekt eller sliter med for mye lån må du snakke med alle långiverne dine. Gjør du ikke det kan du være garantert på tur til namsmann.

Bankene drøyer ikke noe hvis de ikke får noe motivasjon til å drøye. Den neste motivasjonen er hvis du ringer og forklarer deg. Alle har forståelse, og norske banker spesielt er veldig forståelige. Utenlandske banker gjør det til business å sette folk i en veldig dårlig posisjon slik at de kan enten ta huset deres eller på andre måter tjene mer penger på situasjonen deres. Dette er veldig uetisk, men vi ser i USA mange situasjoner på akkurat dette. Forbrukslån er trygt i Norge.