NYE AMK PARTNERE

Den 23. august 2016 vedtok styret i AMK å ta opp følgende bedrifter…
Arena-prosjektet er en felles satsing mellom Innovasjon Norge, Forskningsrådet og SIVA.
© Arktisk Maritim Klynge 2017 | Personvernerklæring | Utviklet av Chiligroup.no