Se på økonomien din gjennom et større blikk

Lånets påvirkning på din økonomi

Økonomi

Det finnes forskjellige måter å se på penger. En måte er gjennom et overordnet og større blikk. Dette kalles makroøkonomi. Det motsatte er å se på økonomi gjennom et veldig lite perspektiv, hvor man går isolert inn og ser på økonomien i et mikroperspektiv. Dette kalles for mikroøkonomi.

Når du tenker over hvordan din økonomi ser er det viktig og også tenke litt over økonomien generelt i det store bilde og det lille bilde. Det som spesielt er viktig å få meg ser er hvordan den globale økonomien rører seg med tanke på din jobb. Jobber du i en bedrift som eksporterer varer til forskjellige deler av verden kan det være kjekt å vite om denne varen kan bli påført noen konsekvenser med for eksempel en økning av tollsatser og hvordan det igjen kan påvirke din jobbsituasjon. Samtidig kan det være smart å se på økonomi i et veldig snevert perspektiv, hvor fokuset er din privatøkonomi. Har du en solid privatøkonomi slik at ved et mulig jobbtap, så kan du holde deg gående en stund, eller trenger du raskt tilførsel av kapital slik at privatøkonomien lider tap?

Lån

Har du i dag en god jobb og trives med situasjonen din slik den er? Ikke noe er bedre enn det. Da er det viktig å sikre seg på en slik måte at blir det endringer i noe der ute som igjen kan påføre din jobb en endring. En sikring kan være at du sparer penger på en sparekonto, eller at du samler sammen all din gjeld et sted slik at den er oversiktlig og billigere enn din gamle gjeld. Tar du en titt Sambla lån kan du her sammenligne lån fra forskjellige banker slik at du får det billigste lånet du kan få i markedet. Denne låneformidleren sammenligner lån fra mer enn 11 banker, som du kan nyte godt av.

Bytt bank

Vi har alle lån, men vi har alle forskjellige rente. Det viktigste for deg som har lån er å få et lån som er enda billigere. Når du oppnådd det billigste lånet er veldig vanskelig å vite da du ikke vet hva alle andre har. Det eneste du vet er hvor mye du selv har i lån. Ser du over dine lån vil du fort finne ut hvor mye du har i lån og hvor mye disse lånene koster deg. Alle lån må oppgi prosenten på lånet. Det er akkurat her du kan finne noen skjulte skatter. Har du litt tid bør du gå inn på alle lån du har i dag og skrive ned hva slags lån du har, hvor mye du har igjen på lånet og hvilke prosent du betaler på disse lånene. Skriv ned både effektiv og nominell rente. Da har du en skarp oversikt når du starter prosessen med å finne enda billigere lån. Prøv å få så få lån som mulig ved å betale ned gammel gjeld.

Får alle forbrukslån?

Det går mange myter om forbrukslån. Leser du i media får du inntrykk av at alle får lån uansett hva som skjer og hvem som søker. Dette er feil. Ikke alle får lån. Bankene begrenser de som får lån. Ingen ønsker å tape penger, så banker låner ikke ut penger til folk de tror ikke betaler tilbake. Bankene stiller i første omgang minimumskrav. Klarer du ikke å tilfredsstille disse minimumskravene så får du heller ikke lån. Det første kravet er at du må være myndig. Flere og flere banker synes det er skummelt å låne ut til folk som er 18 år, og derfor har flere banker nå satt aldersgrensen fra 20 til 23 år. Dette begrenser igjen folk til å ta opp forbrukslån.

Det neste minimumskravet er inntekt. Du må faktisk tjene penger for å kunne låne penger. På denne måten begrenses igjen en gruppe mennesker fra å få lån. Har du inntekt må du dokumentere at du tjener mer enn 200.000 kroner. Her er alle bankene strenge. Det hjelper ikke å ha 150.000 kroner.

Det siste minimumskravet er betalingsanmerkninger. Har du ikke betalt regningene dine får du heller ikke lån. Det er ganske logisk. Hvem vil vel gi penger til noen som ikke klarer å betale for seg? Betalingsanmerkninger skrives ned i et register som alle har tilgang til. Bankene ser fort hvem som betaler for seg og hvem som ikke betaler for seg.

Forbrukslån er fleksible

Flere og flere nevnes i avisen i sammenheng med billig forbrukslån.

Forbrukslån

Forbrukslån er fleksible og usikrede lån som alle kan ta opp, så lenge du er over 18 år. Bankene krever inntekt og at du også ikke har noen betalingsanmerkninger. Fordi det ikke er noe gjelds register i Norge, er det ikke lett for bankene å vite hvem som har lån hvor. Dette skaper situasjoner hvor mange kan ta opp mer gjeld enn det som er bra for dem. Myndighetene i Norge ønsker å slå hardt ned på dette. De ønsker at folk begrenser seg og holder seg innenfor det som er forsvarlig.

Struktur

Hva må du gjøre når du har tatt opp for mye forbrukslån? Det er spørsmålet du må svare på. Alle kan komme i en situasjon hvor de ikke har penger til å betale regningene. Enten har du tatt opp for mye lån eller så har du kommet i en arbeidssituasjon som gjør at du faktisk ikke får den samme inntekten som tidligere. Har du mistet inntekt eller sliter med for mye lån må du snakke med alle långiverne dine. Gjør du ikke det kan du være garantert på tur til namsmann.

Bankene drøyer ikke noe hvis de ikke får noe motivasjon til å drøye. Den neste motivasjonen er hvis du ringer og forklarer deg. Alle har forståelse, og norske banker spesielt er veldig forståelige. Utenlandske banker gjør det til business å sette folk i en veldig dårlig posisjon slik at de kan enten ta huset deres eller på andre måter tjene mer penger på situasjonen deres. Dette er veldig uetisk, men vi ser i USA mange situasjoner på akkurat dette. Forbrukslån er trygt i Norge.