Om Lene Alteren

Denne forfatteren har ikke skrevet sin biografi
I mellomtiden kan vi si at vi er stolte over Lene Alteren bidrag 76 av oppføringer.

Oppføringer av Lene Alteren

NYE AMK PARTNERE

Den 23. august 2016 vedtok styret i AMK å ta opp følgende bedrifter som partnere: Lødingen Havn KF, Lødingen Kinevo AS, Rypefjord Lødingen Skyssbåtservice AS, Vestbygd JM Hansen Maritim AS, Tromsø Lødingen Havn KF ivaretar administrative og forvaltningsmessige oppgaver tillagt Lødingen kommune i henhold til havne- og farvannsloven. Lødingen Havn ligger sentralt plassert i forhold […]

NOR-FISHING I TRONDHEIM 16. – 19. AUGUST 2016

I over 50 år har Nor-Fishing vært en viktig nasjonal og internasjonal møteplass for fiskerinæringen. Her presenteres alle aktuelle nyheter. Det er her vi møter våre kunder og får vist frem våre nyheter. Nor-Fishing 2016 arrangeres 16. – 19. august i Trondheim. Som vanlig vil messen avholdes her i Trondheim Spektrum, og på uteområdet Skansen. […]

Nye næringsklynger skal bidra til å drive omstillingen i økonomien

Publisert 20. juni 2016.  Pressemelding fra Innovasjon Norge, Forskningsrådet og Siva Havbasert matproduksjon er grunnlaget for den nye NCE-klyngen som ble annonsert i dag. Tre nye miljøer får status som Arena-prosjekter, innenfor skog, tunellsikkerhet og solenergi. Klyngene er motorer i omstillingen av næringslivet. Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner og statssekretær i Nærings- og fiskeridepartementet, […]

Norge er avhengig av den maritime næringen i Nord

I nordområdemeldingen slår regjeringen fast at nordområdene er Norges viktigste utenriks- og sikkerhetspolitiske interesseområde. Den eneste måten Norge kan føre en effektiv nordområdepolitikk på, er gjennom satsing på konkrete tiltak som bosetting, verdiskaping og bedriftsetableringer i nord. Dette krever en aktiv næringspolitikk. Nordområdene spiller en sentral rolle både nasjonalt og globalt. Nordområdenes enorme sjøarealer og […]

REFERAT FRA AMK – SAMLINGEN I TROMSØ DEN 24. OG 25. MAI

Det ble avholdt partnerskapssamling i Arktisk Maritim Klynge (AMK) på Clarion Hotel The Edge i Tromsø tirsdag 24. og onsdag 25. mai 2016. Det var god deltakelse på samlingen. Samlingen startet med at styreleder Østen Mortvedt ønsket velkommen. Deretter orienterte prosjektledelsen om programmet, samt et mulig samarbeidsprosjekt mot Nord-Amerika. Advokat Kjersti Holum Karlstrøm fra Steenstrup […]

Arena-prosjektet er en felles satsing mellom Innovasjon Norge, Forskningsrådet og SIVA.
© Arktisk Maritim Klynge 2017 | Personvernerklæring | Utviklet av Chiligroup.no