AMK is developing and implementing equipment, design and processes which safeguards efficiency, safety and environment issues in maritime operations in an arctic climate.

News and events

Arena-prosjektet er en felles satsing mellom Innovasjon Norge, Forskningsrådet og SIVA.
© Arktisk Maritim Klynge 2017 | Personvernerklæring | Utviklet av Chiligroup.no