доска

Østen Mortvedt

Østen Mortvedt

Руководитель Правления
Roger Abrahamsen

Roger Abrahamsen

Член Правления
Anette Meidell

Anette Meidell

Член Правления
Ole M. Kolstad

Ole M. Kolstad

Член Правления
Beate Kvamstad-Lervold

Beate Kvamstad-Lervold

Член Правления
Hilde Kjerstad

Hilde Kjerstad

Заместитель члена Правления
Arne Markussen

Arne Markussen

Заместитель члена Правления
Jon Edvard Sundnes

Jon Edvard Sundnes

Заместитель члена Правления
Tor Husjord

Tor Husjord

Владелец проекта
Linda Simensen

Linda Simensen

Представитель Innovation Norway
Bjørn Gjelland Nielsen

Bjørn Gjelland Nielsen

Представитель Норвежского Совета по научным исследованиям
Bjarthe Vedvik

Bjarthe Vedvik

Представитель Innovation Norway
Arena-prosjektet er en felles satsing mellom Innovasjon Norge, Forskningsrådet og SIVA.
© Arktisk Maritim Klynge 2017 | Personvernerklæring | Utviklet av Chiligroup.no